Condicions de reserva

Condicions Generals de Reserva

 1. Anul·lació de la reserva

L’anul·lació de la reserva donarà lloc a retenir les quantitats següents:

- El 50% de la paga i senyal, quan l’anul·lació de la reserva es faci amb més de trenta dies d’antelació a la data d’entrada a l’allotjament.

- El 100% de la paga i senyal, quan l’anul·lació s’efectuï amb menys de trenta dies d’antelació.

2. Horaris d’arribades i sortides

L’hora d’entrada es a partir de les 17.00 i la sortida  fins a les 10.00 del matí.

En el cas d’estades de cap de setmana, la sortida es pot retardar fins la tarda, sempre que no coincideixi amb l’entrada d’un altre client.

3. Forma de pagament

En el moment d’efectuar la reserva s’ha de fer una paga i senyal del 25% de l’import total (40% si l’import de la reserva és superior a 3000 €). Si passats 3 dies des de la confirmació no s’ha rebut la paga i senyal el propietari es reserva el dret de cancel·lar la reserva sense previ avís. L’import restant, s’haurà d’abonar a l’arribada i en efectiu.

4. Obligacions del client

La ocupació de l’allotjament es limitarà al nombre de persones que s’indiquen en el contracte, comptant també els nens (que vagin sense el seu propi llitet i tinguin més de 2 anys). No s'admeten animals de companyia.

El client ha de deixar l’allotjament recollit i presentable. Això inclou (orientativament) que la vaixella ha d’estar neta i col·locada en el seu lloc, la nevera sense restes de menjar i les escombraries han d’haver-se buidat.

 5. Fiança

 El client ha de informar en cas de que hi hagues qualsevol tipus de desperfectes per procedir a abonar la quantitat equivalent en diners. En el supòsit de que es demanes una fiança al fer la reserva o al arribar, aquesta es seria de 300€ per cada casa a pagar en efectiu i es tornaria al marxar o en el termini màxim de 3 dies des de la data de sortida, per tal de poder comprovar el correcte estat de l’allotjament. En cas de desperfectes,  el propietari de la casa es reservaria el dret a retenir la quantitat pertinent per a cobrir el cost dels desperfectes ocasionats i per danys superiors a demanar la quantitat restant.

6. Inventari de la casa

Les cases disposen dels estris necessaris per a les persones que les ocupen. Si en el moment d’arribar observen que falta alguna cosa (gots, plats,…) ho han de comunicar al propietari. De la mateixa manera, si durant la seva estada es trenca alguna cosa cal que ho comuniquin al propietari i, eventualment, es facin càrrec de la seva substitució.

Quan arribin a la casa hi trobaran un petit kit de neteja que inclou el mínim necessari per començar l’estada (bossa d’escombraries, llumins, rentavaixelles, baieta…).

7. Confirmació de la reserva

Qualsevol reserva realitzada, és supervisada manualment per tal de confirmar que tots els aspectes de la reserva són correctes (preu, ocupació i característiques). Un cop revisada la reserva i rebut el pagament per part del client, s’envia un e-mail de confirmació de reserva / comprovant de pagament. La reserva es considera confirmada per part de i un cop s’ha enviat l’e-mail de confirmació de reserva / comprovant de pagament i, en cap cas, no abans.

En cas que hi hagi alguna irregularitat en la reserva i aquesta no sigui acceptada per part de propietari, en cas que el client hagi efectuat algun pagament, se li retornarà íntegrament l’import entregat a compte.