Plànols

Les Planeses, Planeses I i II

Les Planeses, Planeses I i II

plànol planta baixa

Les Planeses, Planeses  I i II

Les Planeses, Planeses I i II

plànol planta primera

Les Planeses, Planeses I

Les Planeses, Planeses I

plànol planta baixa

Les Planeses, Planeses I

Les Planeses, Planeses I

plànol planta primera

Les Planeses, Planeses II

Les Planeses, Planeses II

plànol planta baixa

Les Planeses, Planeses II

Les Planeses, Planeses II

plànol planta primera

Les Planeses, Planeses I i II

Les Planeses, Planeses I i II

plànol exteriors